Inhoudelijke info over Neuroptimal

Hoe werkt NeurOptimal Dynamische Neurofeedback ? Hoe kunnen eenvoudige kraakjes in de muziek leiden tot de vele verschillende effecten en verbeteringen in ons functioneren….

De NeurOptimal software monitort tijdens een sessie voortdurend de elektrische hersenactiviteit (hersengolven, zie onder) en attendeert het brein op plotse veranderingen hierin. Heel precies: wanneer in bepaalde tijd-frequentiegebieden variaties plaatsvinden, volgt er een onderbreking in de muziek of film waar je naar luistert en kijkt. Dat ervaar je als luisteraar als een 'kraakje'. Maar voor je brein is het waardevolle feedback, ( informatie)  over wat je brein op dat moment aan het doen is. NeurOptimal  houdt je hersenen op deze wijze een spiegel voor: “Kijk, dit is wat je doet. Wil je dit doen of vind je wellicht een betere weg”.

Deze precies getimede korte pauzes (kraakjes) tijdens de neurofeedback trainingen vormen de sleutel in het leerproces van je brein. Onze hersenen zijn namelijk bijzonder goed in staat om patronen te ontdekken. De onderbrekingen in geluid en beeld geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om te leren zich efficiënter te reorganiseren. Met behulp van deze feedback leren de hersenen zich te heroriënteren en kunnen ze leren om overbodige en ineffectieve patronen los te laten. Zo gaan ze op den duur veerkrachtiger en flexibeler opereren.

Omdat het centraal zenuwstelsel de spil is van alle processen in het menselijk wezen èn omdat de feedback gegeven wordt op een fundamenteel aspect en over het gehele frequentiespectrum ….. ervaren cliënten verbeteringen op alle lagen van functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel. Ongeacht de manier waarop je het trainingstraject ingaat – oud, jong, ziek of gezond, ondermatig of juist bovenmatig presterend – voor iedereen zit er wat in het vat. Ofwel voor iedereen is het mogelijk om naar zijn of haar persoonlijk, meest optimale niveau van functioneren te trainen. Lees voor de resultaten ook eens de vele testimonials van mijn cliënten door de jaren heen. 

Hersengolven
Wat is nu die elektrische activiteit? Neuronen (hersencellen) communiceren met elkaar door middel van elektrische signalen. Het resultaat van deze elektrische activiteit die voortdurend door onze hersenen worden gegenereerd, noemen we hersengolven. Met een EEG (elektro-encefalogram) kun je deze elektrische stroompjes meten. Hersengolven liggen ten grondslag aan alle mentale- en waarnemingsprocessen in ons brein. De frequenties van de hersengolven vertellen ons veel over de staat waar het brein op dat moment in verkeert.

Bekijk in deze youtube animatie hoe de elektrische activiteit van ons brein eruit ziet.


Hersengolven kennen verschillende frequenties, wat wil zeggen een verschillend aantal cycli per seconde, ofwel Hertz. Onderzoekers hebben in het verleden sommige golven gegroepeerd en ze namen gegeven op volgorde van ontdekking. Zo zijn Alpha golven zijn het meest makkelijk te meten, en als eerste ontdekt. Sommige traditionele groeperingen worden momenteel ter discussie gesteld, omdat met de huidige apparatuur meer precieze digitale data worden verkregen. Desalniettemin worden ze doorgaans nog steeds volgens deze benamingen besproken.

Marixmirror
Hersengolven zichtbaar in de NeurOptimal Matrixmirror

Onderstaande categorisering is, vertaald, afkomstig van Zengar’s website:


Onderaan beginnend vinden we de grootste langzame golven van 1 en 2 Hz, Delta genaamd. Deze zijn dominant wanneer je slaapt.
Vervolgens komt Theta. Er is ‘goede’ en ‘slechte’ Theta. ‘Slechte’ Theta pulseert overwegend op 3 en 5 Hz, en kan drager zijn van emotionele en cognitieve reactiviteit. Oude trauma’s kunnen hier in gelegen liggen. Maar ‘goede’ Theta, ofwel 7 Hz, brengt intense heling en inzichten met zich mee.
Alpha is 8-13 Hz (dit is enigszins afhankelijk van de onderzoeker en de gebruikte apparatuur), en is voornamelijk aanwezig wanneer je ontspant met gesloten ogen. Het kan gevoelens van welzijn en innerlijke vrede met zich meebrengen.
SMR is 14 Hz of senso-motorisch ritme. We noemen het de ‘katfrequentie’, omdat katten dit produceren wanneer ze heel stil met gesloten ogen zitten. Maar als iets voorbij zou rennen, zouden ze er in een tel boven op zitten. Het is een staat van grote fysieke bewegingloosheid, met bewustzijn van wat gaande is in je lichaam en in je omgeving zonder dat je hier gedachten over hebt.
Beta (15-18 Hz) is zeer gerichte, ‘nauwe’ aandacht, met de focus buiten je. Het is helaas ook de ‘stressresponse’, en het kan zeer oncomfortabel voelen wanneer je in Beta getraind wordt, zoals de meeste 'ouderwetse' benaderingen doen. In NeurOptimal® wordt deze frequentie daarom niet langer gebruikt. Er zijn andere frequenties die je focus en gerichte aandacht geven, zonder de onplezierige bijwerkingen.

Deze vijf categorieën zijn het meest bekend, maar er zijn vele andere, hogere, frequenties waar NeurOptimal® mee werkt. De beschrijving en gebruik van sommige frequenties zijn origineel afkomstig en uniek karakteristiek voor Zengar.

Met dank aan Breingoed voor de tekst die als basis voor mijn tekst heeft gediend.